Ankieter Terenowy – oferta pracy

Praca ankietera – na czym właściwie polega?

Ankietowanie polega na zbieraniu opinii, zadawaniu pytań i odnotowywaniu odpowiedzi. Zadaniem ankietera jest wyszukiwanie osób spełniających określone kryteria oraz przeprowadzanie z nimi wywiadów bezpośrednich. Wywiady mogą być prowadzone techniką PAPI (kwestionariusze papierowe), techniką CAPI (przy pomocy laptopa) lub przy pomocy tabletów i smartfonów. Mimo rozwoju technologii, standardowe badania PAPI wciąż cieszą się ogromną popularnością. Do konkretnych typów respondentów (osób, z którymi przeprowadzane są wywiady ankietowe) zaliczamy zarówno mieszkańców, pracowników i klientów firm, klientów instytucji samorządowych i państwowych, a czasami przechodniów na ulicach.

W zależności od rodzaju próby ankieter może otrzymać adres gospodarstwa domowego jako punkt startowy do dalszej pracy lub kryteria, według których należy szukać respondentów na określonym terenie. Wyznacznikiem do wyboru danego respondenta mogą być np. wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania lub produkty, z których korzystają respondenci. Ankieterzy pracują w różnych miejscach – w domach respondentów, w miejscu pracy respondenta, na ulicy bądź w innej wybranej do badania lokalizacji.

ankieter praca

 

Jak zostać ankieterem terenowym?

Warunkiem koniecznym jest ukończony 18. rok życia, wykształcenie co najmniej średnie, sprawne posługiwanie się komputerem i korzystanie z Internetu.

Wymagamy wytrwałości w realizowaniu postawionych zadań oraz rzetelności i terminowości. Bardzo ważna jest także komunikatywność i łatwość wypowiadania się. Mile widziane posiadanie własnego samochodu oraz doświadczenie w ankietowaniu.

Jesteś osobą otwartą na kontakty z ludźmi? Lubisz pytań innych o opinię i przeprowadzenie ankiety wśród nieznajomych nie jest dla Ciebie problemem? Dołącz do nas i zostań ankieterem!

Jak wygląda współpraca?

Osoby pozytywnie zweryfikowane w procesie rekrutacji umieszczane są w naszej bazie ankieterów.  W momencie otwarcia przygotowań do realizacji konkretnego projektu, kontaktujemy się z wybranymi osobami przedstawiając szczegóły badań. Praca ma charakter dorywczy – ankieter praca zawsze w konkretnym i określonym czasowo projekcie. ABM Fast Solutions zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami w zależności od aktualnie realizowanych projektów. Z wieloma ankieterami współpracujemy doraźnie już od kilku lat. 

Bieżące kontakty utrzymywane są głównie drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę e-mail. W ten sposób ankieterzy zawiadamiani są o badaniach, a wszelkie materiały dostarcza się pocztą lub przesyłką kurierską. Do każdego projektu zostaje opracowana szczegółowa instrukcja badania dla ankietera. Dodatkowo, wszyscy ankieterzy przed rozpoczęciem badania zawsze biorą udział w szkoleniu odnośnie danego projektu. Po zrealizowaniu wszystkich wywiadów ankieter odsyła wypełnione kwestionariusze. Wynagrodzenie jest zależne od wielu czynników, m.in. długości trwania ankiety, miejsca przeprowadzania wywiadów, stopienia trudności dotarcia do respondenta.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku ankietera prosimy o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/a/fastsolutions.pl/forms/d/e/1FAIpQLSclHTDlxZ-tNGUaT_6GU4E2WzCoyAb7QAKiBfrjg1CjrLh9Rg/viewform